O MNIE

Witam serdecznie na mojej stronie. Jestem absolwentem historii, pasjonatem fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego. Organizowałem m.in. uroczystości dla miasta z okazji 90 -lecia niepodległości. Od wielu lat zajmuję się stosunkami polsko – żydowskimi pod okupacją niemiecką. Książkę pt. Pod obuchem zagłady. Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1942, wydaną nakładem Bellony, napisałem po żmudnych kwerendach w zbiorach prasy konspiracyjnej. W swojej drugiej książce pt. Getto warszawskie 1943,  wydanej również przez Bellonę, przywołuję tragiczne wydarzenia związane z likwidacją getta. Prowadzę również własne biuro przewodnickie – Jewish Warsaw Tours.

Reklamy